Søkere til 1. klasse

  • Søknad om plass på toppidrettslinjen skjer via inntakskontoret sine nettsider, frist 1. mars hvert år. vigo.no
  • Samtidig skal dette skjemaet fylles ut som mottas av Olympiatoppen-Vest.
  • For å komme i betraktning om opptak, må du søke toppidrettslinjen som 1. valg. I fall du ikke kommer inn på linjen vil ditt 2. valg automatisk rykke opp som nytt 1.valg i det ordinære opptaket gjennom Vigo.
  • Når vi får inn listen over søkere fra fylket lager hver særkrets en innstilling med en prioritert liste over søkere innen den idretten.
  • Olympiatoppen Vest-Norge gjør det endelige uttaket med bakgrunn i total vurdering utøveren/utøverne, treningsopplegg, trenere, anlegg og økonomi . Klassen kan ha max 30 elever pr. årstrinn.
  • Dersom en elev takker nei til skoleplassen ved TVGS, vil det bli gjort en ny vurdering av søkere på tvers av idrettene.
  • Inntak til vg2 og vg3 blir gjort etter ordinære poengberegning i forhold til reglene i opplæringsloven.

NB! Dersom eleven viser seg å ikke ha de rette holdninger og/eller har mye fravær på skolen som ikke skyldes idretten og/eller stryker i fag og/eller er mye skadet vil OLTV kalle inn til samtale og nytt utdanningstilbud vil bli vurdert