Om Talenter mot toppen

Talenter mot toppen "TMT" er et idretts og skolesamarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Olympiatoppen Sørvest, Stavanger Kommune og Rogaland Idrettskrets. St.Svithun vgs og Jåttå vgs er ansvarlig for det skolefaglige og OLT Sørvest er ansvarlig for det idrettsfaglige tilbudet. Dette tilbudet ble etablert høsten 2010.

Målet er at TMT skal bidra til at idrettstalenter som ønsker å kombinere satsing på utdanning samtidig skal kunne nå målet om en framtidig internasjonal idrettskarriere.
Fokusområder til TMT å utvikle morgendagens utøvere.  Morgendagens utøvere er de som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre frem til internasjonalt toppidrettsnivå".

Utøverne blir tilbudt 12 timer trening per uke fordelt på særidrettstrening, motorikk og teknikk og styrke. I tillegg til den fysiske treningen er det lagt opp til forskjellige tester på utholdenhet, styrke/kraft og motorikk og ferdighetsutvikling. Vi tilbyr også mental trening og idrettsernæring.

Vi jobber grundig med idrettens fire verdier; Helse som forutsetning for livskvalitet og prestasjon, Ærlighet som prestasjonsverdi, fellesskap som konkurransefortrinn og idrettsglede som drivkraft.

På TMT må du være villig til å satse alt på idretten, i tillegg til skolearbeid. Du må ha høy selvdisiplin og være innstilt på å trene mange timer i uken. Du skal ha holdninger, ambisjonsnivå̊, innstilling og treningsiver i samsvar med det som kreves av en framtidig toppidrettsutøver. TMT er et krevende utdanningsprogram, og for å komme inn på St. Svithun må du ha 4 i snitt fra ungdomsskolen for å klare kombinasjonen av trening og studiespesialisering.

Talentutvikler, i samamarbeid med særkrets og særforbund, avgjør hvem som får tilbud om studieplass på Talenter Mot Toppen og tilsetter de beste trenerkreftene det er mulig å oppdrive til elevene ved TMT på St. Svithun videregående skole og Jåttå vgs.

Talenter mot toppen @egildahl
Vi jobber grundig med idrettens fire verdier; Helse Ærlighet Fellesskap Idrettsglede