Restitusjon og søvn

Anne Brit SandbergUncategorized

Restitusjon/søvn
Fagseminar restitusjon og søvn

@idrettsrådet Stavanger Restitusjon og Søvn

Takker Idrettsrådet i  Stavanger for en flott gjennomført fagdag i Restitusjon og Søvn.  Hvert år deler de ut kommunalt idrettsstipend🎖 I 2021 fikk de ikke delt ut grunnet Covid-19 og mangel på idrettsarrangement å kunne bedømme ut fra. I stedenfor idrettsstipend 2021 ble det arrangert, i samarbeid med Olympiatoppen Sørvest fagdag for idrettselever i Stavanger 😄 Tema for dagen var restitusjon og 600 elever var på plass! 🙌
1. Utøverperspektiv: Olympisk mester i skøyter Peder Kongshaug og OL deltaker i triatlon Lotte Miller delte egne erfaringer
2. Søvn som hemmelig våpen, Ragnhild Stokke Lundetræ, søvnforsker UiB
3. Restitusjon og energitilgjengelighet, Stian Lobben, idrettslege OLT
4. Tiltak og informasjonsstøy, Cathrine Nyhus Hagum, stipendiat UiS
Takk for gode og lærerike foredrag!