Svømming

Svømming på St Svithun har lange tradisjoner og har vært en del av Talenter Mot Toppen siden oppstarten i 2007. Talenter Mot Toppen er et klubbuavhengig konkurransedyktig tilbud som samarbeider tett med klubbene. Treningen gjennomføres i henhold til Norges svømmeforbund sin filosofi og utviklingstrapp for gjeldende alderstrinn.

Filosofien for treningen er at det skal legges til rette for en fremtidig senior karriere, og er således en viktig del av utøvernes langsiktige karriereplan.

Det legges til rette for tre svømmeøkter ukentlig i skoletiden i de svømmehaller som Stavanger kommune tilbyr. I tillegg er det 2 økter i styrke og motorikk og ferdighetstrening. I hovedsak gjennomføres øktene i henholdsvis Kvernevik- og Stavanger svømmehall. Det er god dialog med de forskjellige klubbtrenerne og det legges stor vekt på at svømmetreninger i regi av TMT skal være et supplement til klubbens treninger.

Olav Eklund svømming
Image

Trener

Morten Eklund

Morten Eklund er en erfaren og dyktig trener med mange års erfaring. Han har jobbet med utøvere på et høyt nasjonalt- og internasjonalt nivå i over tretti år både i klubb og på landslag.

Som en av få trenere i Norge har han gjennomført Olympiatoppens elitecoach program; noe som er den høyeste trener utdanningen som tilbys i Norge utenfor høgskole- og universitets systemet.

 


 
 

SVØMMING TMT