Testing

Hvorfor testing?  

Kontroll og evaluering av treningsprosessen er sentralt for å sikre optimal utvikling for unge idrettsutøvere og toppidrettsutøvere. Testresultater danner grunnlag for kapasitetsanalyser, styring av treningsintensitet og evaluering av treningseffekt med akseptabel sikkerhet. Testing og resultatene er derfor viktig for både utøver, lærer, hovedtrener og særidrettstrener. Aktiv bruk av tester vil kunne hjelpe å bedre prestasjonen, forhindre skader pga belastningsstyring og monitorering, men er også et viktig moment og tema fra kompetansemålene satt av utdanningsdirektoratet for TID1, TID2 og TID3. Det vil derfor gjennomføres et obligatorisk testbatteri tre ganger årlig for alle elever på talenter mot toppen. Testene vil være obligatoriske, og legeerklæring vil kreves om utøver ikke stiller til test. 

For mer informasjon om testene kan testdokument lastes ned: HER

 

Olympiatoppen Sørvest gjennomfører følgende tester 

 Utholdenhet 
 • Testing av makismalt oksygenopptak (VO2 maks) 
  Dette er et mål på utøverens evne til å ta opp og forbruke oksygen. Dette er den viktigste fysiologiske parameteren for å kunne prestere i utholdenhetsidretter. 
 • Laktatprofil 
  Dette brukes for kartlegge fysiologiske respons ved ulike submaksimale arbeidsbelastninger. 
   
 Kraft/styrke 
 • Kraft hastighetsprofil (Keiser leg press) 
  En kraft hastighetsprofil gir treneren mulighet til å monitorere endring i ulike kvaliteter som jobbes med. Det vil si hvor mye maksimal styrken har utviklet seg sammenlignet utøverens evne til å være rask og eksplosiv.  
 • Spenst (muscle lab)  
  En spenst test vil gi informasjon om hvor bra utøveren er til bruke musklene i underekstremiteten til å gjøre et vertikalt hopp. Gjennom trening vil man kunne se om denne kvaliteten forbedres over tid.  
 Motorikk og ferdighetsutvikling 
 • 1080 map 
  Denne testen er en effektiv og nøyaktig test or å bestemme en persons grunnelggende evne til å bevege seg  
Image