Sterk og skadefri

"Sterk og skadefri - 100 dager med treningskvalitet" er tilbud til idrettselevene som blir innstilt til Talenter mot toppen. Dette tilbudet starter opp ca. 100 dager før skolestart.

Målsettingen er å redusere antall skader og sykdom i overgangen fra ungdomsskolen til videregående. Hvordan? Ved å forberede idrettselevene, foreldre og klubb/forbundstrenere tidlig hva som forventes av dem når de starter på videregående. 

Idrettselevene, trenere og foreldre vil bli invitert til aktuelle temaer som:

  • Foreldre som ressurs,
  • Skadeforebyggende tiltak,
  • Hvordan bygge utviklingsmiljø,
  • Ernæring,
  • Lagbygging
  • Motorikk og ferdighetsutvikling
  • Ren utøver - anti doping 

 

Image