Avdelingsleder skole St. Svithun og Jåttå 

Image

St. Svithun 

Sigurd Christoffer Støren, avd. leder

E-post: sigurd.storen@skole.rogfk.no

Jåttå  

Per Alfred Undheim , avd. leder

E-post: per.alfred.undheim@skole.rogfk.no